Voorwaarden/Tarieven

  • Na aanmelding wordt u opgenomen in het klantenbestand. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten binnen de praktijk. Hier kunt u bezwaar tegen maken door dit in de mail te vermelden.
  • Een consult kost 50 euro per uur. Dit is inclusief 21% BTW
  • Een consult duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur
  • Het eerste consult is inclusief intake
  • Er dient na afloop van het consult, contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk
  • Geplande afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Als dit niet gebeurd, zal ik een consult van 1 uur in rekening te brengen
  • Ook voor het verzetten van afspraken, minimaal 24 uur van te voren
  • Voor het coachen op locatie is de eerste 10 kilometer gratis, daarna zal een kleine vergoeding gevraagd worden per gereden kilometer en voor de reistijd
  • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn

Praktijk Monique Dijkgraaf  |  Coach4All-therapeut  |  06-54208948  |  info@praktijkmoniquedijkgraaf.nl