Transformerende Ademhaling Therapie

Ademen is leven en we ademen allemaal.
Dat is ook het eerste dat we zelfstandig moeten gaan doen, nadat we geboren zijn… Een flinke hap zuurstof, een schreeuw, een huil… We leven… We kunnen ook niet zonder, zoals we wel een paar dagen zonder eten of drinken kunnen. Het is een belangrijk onderdeel van ons leven. We zijn ons hier niet bewust van. We ademen gewoon in en uit.

Als we heel bewust stil gaan staan bij onze adem en we zetten de Transformerende Ademhaling in, dan beïnvloeden we de manier waarop we ademen. Heel bewust ademen we dan door emoties heen en laten op die manier de emoties los. Op de inademing ademen we de levensenergie in en op de uitademing laten we dat, wat ons niet meer helpt, los.

Praktijk Monique Dijkgraaf  |  Coach4All-therapeut  |  06-54208948  |  info@praktijkmoniquedijkgraaf.nl